Čo je to RTOS?

12.02.2012 | 11:43 | dodoedo | Novinky

Čo je to RTOS (Real Time Operating Systems)? Základné pojmy a vysvetlenia nájdete v odkaze (eng.) na článok.

  • RT KERNEL 12.02.2012 | 14:28
   Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor
   Napíšem tu moje vlastné skúsenosti a osvetlenie pojmu REALTIME.
   Stretol som sa názormi ľudí, ktorí si myslia že realtime kernel je rýchlejší ako klasický kernel, nieje to pravda. Realtime znamená že každý proces má pevne stanovenú dĺžku spracovania, je to len zmenený plánovač, ktorý "neškáluje" podľa priorít. V priemysle sa používa na riadenie liniek atď. kde je zaručené že určitý proces bude trvať presne stanovený čas a bude to v každom cykle trvať rovnaký čas.

   V bežnom živote ho používajú hľavne hudobníci v spojení so zvukovým serverom JACK. Hoci sa veľa ľudí pýta prečo? Však každé PC vie prehrať muziku, to je omyl. Hudobníci počítače používajú ako mixéry na záznam a úpravu muziky. Pokiaľ by bol použitý klasický plánovač kernelu, ten by rozhodoval o priorizácií procesov (hoci ide o milisekundy) a tón ktorý by spracovával mixér by už nebol taký ako má byť. V realtime kernely je dané že každý proces má presne danú dĺžku trvania a pri spracovaní muziky nedochádza k skresleniam ktoré by spôsobil klasický plánovač.

   Od kernelu 3.0 sa zas môžeme tešiť na RT, sťahujte tu.

   V klasickom kernely môžeme škálovať podľa volieb v configu Preemption model voľbou No forced sa vlastne blížime k RT, potom máme na výber Vtaroluny, čo je klasika pre desktopy a pokiaľ máme slabší komp zvolime Preeptible a tu budú procesy na pozadí skoro úpne potlačené, presný opak realtime kernelu. Prajem veľa zadaru pri kompilácií.
   Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org