Európsky súdny dvor vydal rozsudok o tom, že na programovacie jazyky (API) nemožno aplikovať autorské práva

03.05.2012 | 22:18 | dodoedo | Novinky

Európsky súdny dvor vydal rozsudok v prípade SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd., že na programovacie jazyky nemožno aplikovať autorské práva. Znamená to, že aplikačné programovacie rozhranie (API) a ďalšie funkčné vlastnosti počítačového softvéru nie sú oprávnené k ochrane autorských práv - pozri viac. Európsky prípad má veľmi úzke súvislosti s prípadom Oracle vs. Google, ohľadom programovacieho jazyka Java.