Faktorizovanie čísel (ne)možné

04.03.2021 | 16:42 | Michelozzo | Zaujímavý článok

Zdá sa, že v matematickom svete nastal menší rozruch po tom, ako Claus Peter Schnorr zverejnil článok, v ktorom tvrdí, že dokáže rýchlo nájsť prvočíselných deliteľov akokoľvek dlhého čísla, čo by malo zásadný dopad na šifrovamie a softvérovú bezpečnosť s ďalekosiahlymi dôsledkami. Zatiaľ to však vyzerá, že teória uznávaného matematika nebude bezchybná.

Zdroj: iacr.org