Nová stabilná verzia GNU diffutils-3.2

04.09.2011 | 16:41 | dodoedo | Novinky

Nová stabilná verzia GNU diffutils 3.2 prináša, okrem fixácie bugov aj okolo 50 zmien v samotnej gnulib. Domovská stránka projektu GNU diffutils.