Nová verzia Linux init systému - systemd 198

08.03.2013 | 14:41 | dodoedo | Novinky

Nová verzia systemd 198 je tu a ponúka nám veľké množstvo zmien (noviniek). Filozofické pozadie vzniku projektu init systému systemd vzniklo z uvedomenia si slobody (vývoja), danej obrovským množstvom možností a vlastností, ktoré (cgroups, fanotify() call, fanotify() call, API calls) ponúka samotne linuxové jadro a jeho architektúra. Jedná z výziev sa volá uplatnenie dôslednej paralelizácie procesov bootovania a vytvorenie kvalitných interfejsov pre správu systému. Ako príklady perfektne fungujúcich nástrojov na spravovanie bootovania a služieb sú nástroje, obsiahnuté v Mac OS a OS Solaris. Pred príchodom systemd sa ako Linux init systém používalo prevážne sysvinit (alternatívne Upstart). Sysvinit sa iba minimálne líšilo od toho unixového sysvinit, zavedeného už pred pár desiatkami rokov. Teraz systemd riadi celé runtime-správanie sa linuxového 'userspace' a umožňuje tak napríklad správne vykonanie procesu kill-nutia linuxového procesu, bez problémových následkov.

  • systemd 08.03.2013 | 17:20
   Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor
   Systemd zatiaľ spôsobuje viac problémov ako úžitku, tak uvidíme čo táto nová verzia, no pochybujem že by sa dala nasadiť do produkčného systému.
   Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org