Nový vyhladávač pre vývojárov - Quickref

22.05.2020 | 13:27 | bedňa | Zaujímavý projekt

Quickref je experimentálny internetový vyhľadávač pre vývojárov.

Neobsahuje Javascript, cookies, sledovanie, externé zdroje a ani nezhromažďuje dáta.

Zdroj: news.ycombinator.com