NPM audit: Broken by Design

07.07.2021 | 20:18 | bedňa | Zaujímavý článok

Zaujímavý blog o npm audite. Príkaz npm audit produkuje veľké množstvo falošných bezpečnostných hlásení až v 99% prípadoch.

Zdroj: overreacted.io