Vydaná nová verzia Phoronix Test Suite 4.0.1

21.08.2012 | 17:35 | bedňa | Novinky

Dnes bola vydaná nová verzia testovacieho nástroja Phoronix Test Suite 4.0.1. Obsahuje len pár zmien, najzaujmavejšími z pohľadu užívateľa sú detekovanie viacjadrových GPU na Apple OS X a detekovanie Gallium3D XA. Sťahovať môžete tu.