X.Org Server 1.19.2 prináša Xwayland, vylepšenia pre Glamor & Prime a bezpečnostné opravy

05.03.2017 | 15:12 | bedňa | Nová verzia

X.Org Server 1.19.2 prináša viacero vylepšení stability pre Xwayland, Glamor, XFree86, Prime a podporu vstupov. Opravu bezpečnostného problému MIT-MAGIC-COOKIE autentifikácie CVE-2017-2624.

Zdroj: SOFTPEDIA