Ako na NTFS v rw móde v Ubuntu

07.04.2007 | 20:56 | Konfigurácia | borg
Ak sa Vám nepáči, že nemôžete Vašim "Widláckym" partíciam upravovať obsah, čítajte ďalej. Keďže, ako mnohí viete, Microsoft nikdy nezverejnil špecifikácie svojich súborových systémov, a preto bolo dlho možné len čítanie jeho partícií, prípadne bol zápis možný, no na vlastné (a veľké riziko). V súčasnej dobe, po dlhej dobe testovania je dostupný plne funkčný a bezpečný ovládač, známy pod menom ntfs-3g. Ako na to? 1. Do svojho zdroja repozitárov pridáme nasledovné:
deb http://flomertens.free.fr/ubuntu/ dapper main main-all
deb http://ntfs-3g.sitesweetsite.info/ubuntu/ dapper main main-all
deb http://flomertens.keo.in/ubuntu/ dapper main main-all
Ak používate Edgyho, nahraďte "dapper" s "edgy". 2. Zadajte do konzoly:
wget  http://flomertens.free.fr/ubuntu/givre_key.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install ntfs-config
3. Do súboru /etc/modules pridáme
fuse
4. Pokračujeme reštartom, alebo zadáme
sudo modprobe fuse
5. Nakoniec nakonfigurujeme príkazom
sudo ntfs-config
Pre pripojenie windows partície s ntfs súborovým sýstemom môžeme použiť prikaz:
sudo mount -t ntfs-3g -o rw /dev/BDEV /mnt/win
respekívne, aby mohli aj obyčajný používatelia pripájať ntfs particiu, upravíme /etc/fstab pridaním tohto riadku:
/dev/BDEV  /mnt/win  ntfs-3g  rw,users,noauto  0  0
/dev/BDEV určuje blokové zariadenie a partíciu na ňom, kde sa náchádza ntfs partícia. Ak chceme, aby sa partícia pripojila automaticky po štarte systému, vynecháme voľbu noauto. Veľa zdaru !