18.08.2014 | 14:37 | Konfigurácia | Andrej Lacho

.