Arch Linux - CD automount v KDE

16.02.2007 | 17:01 | Konfigurácia | srigi
Arch Linux je distribúcia, ktorú si user musí vystavať sám k obrazu svojemu. Má to kopec výhod, tie najdôležitejšie sú: Táto filozofia má ale jednu zásadnú nevýhodu - systém, ktorý po inštalácii dostanete, nie je skoro vôbec zkonfigurovaný, nemá prednastavenú funkčnosť ako majú "veľké" distribúcie. Jednou z funkcií, ktoré systému chýbajú po nainštalovaní KDE, je automatické pripojenie CD a USBmassStorrage diskov po vložení. Náprava je jednoduchá. Predpokladajme, že KDE už máte nainštalované a funguje OK. Otvorte terminál a ziskajte prava root-a a nainštalujte balík hal
#: pacman -Sy hal
Pridajte daemon-a hal do /etc/rc.conf do sekcie DEAMONS.
DAEMONS=(syslog-ng acpid network alsa netfs hal crond gpm)
V /etc/hal/fdi/policy/ vytvorte súbor 90-user-methods.fdi s týmto obsahom:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deviceinfo version="0.2">
 <device>
  <match key="volume.fsusage" string="filesystem">
   <merge key="volume.ignore" type="bool">true</merge>
    <match key="@block.storage_device:storage.removable" bool="true">
    <merge key="volume.ignore" type="bool">false</merge>
    <merge key="storage.policy.should_mount" type="bool">true</merge>
    </match>
  </match>
 </device>
</deviceinfo>
Ďalej skontrolujte či Vaša CDROM mechanika má cca takýto záznam v /etc/fstab
/dev/sr0 /mnt/cdrom iso9660 ro,user,noauto,unhide 0 0
Pridajte tento riadok do /etc/group: (nezabudnite reťazec MOJLOGIN prepísať Vaším prihlasovacím menom).
storage:x:95:hal,MOJLOGIN,root
Nakoniec vytvorte v koreňovom adresári adresár /media a reštartujte.

História úprav