Bash -> aliasy

23.03.2007 | 22:09 | Konfigurácia | titanik
Príkazový interpreter je veľmi dôležitá súčasť operačného systému. Pracovať s ním by mal vedieť snáď každý kto chce efektívne pracovať s operačným systémom. Avšak niekedy sa nám môže zdať že je dosť neprehľadný, alebo nás po čase omrzí zadávať kopu často používaných parametrov pre často používané príkazy. Nováčikom a začínajúcim správcom systému sa môže ľahko stať omyl pri použití príkazov:
cp, rm, mv
Všetky tieto problémy sa dajú ľahko vyriešiť aliasmi. Alias je vlastne priradenie iného názvu / mena pre existujúci príkaz s možnosťou rozšírenia. (pridanie parametrov) Pre pridanie aliasov treba editovať súbor .bashrc nachádzajúci sa v domovskom adresári. (lokálne zmeny: pre konkrétneho užívateľa). Alebo v /etc/bash.bashrc pre globálne zmeny. Syntax tvorby aliasu:
alias nazov_aliasu='prikaz [parametre]'
poznámka: názov_aliasu môže byť ľubovoľný (z písmen), ak alias pomenujete už v systéme existujúcim názvom programu, alias nahradí program. (pozrite príklady pre lepšie pochopenie, alebo si to výskúšajte napr. na príkaze ls )
poznámka2: prv definovaný alias sa už nahradí v nasledujúcich aliasoch
Príklady aliasov:
# alias pre vycistenie obrazovky
alias c='clear'
# vyuzitie predchádzajúceho aliasu
alias cls='c'

# zobrazenie historie prikazov
alias h='history'

### aliasy pre cp, mv, rm
# spyta sa pred prepisanim,
# zobrazi akciu,
# kopiruje aj priecinky a podpriecinky
alias cls='cp -irv'

# spyta sa pred prepisanim,
# zobrazi akciu
alias mv='mv -iv'

# spyta sa pred odstranenim,
# zobrazi akciu,
# maze aj priecinky a podpriecinky
alias rm='rm -irv'

### aliasy pre ls
# zapne farebne rozlisenie suborov a priecinkov
alias ls='ls --color=always'

# vypise vsetky adresare a subory
# vratane tych co zacinaju bodkou,
# usporiada ich do stlpcov,
# priecinky zobrazi ako priecinok/ ,
# (farebne rozlisi subory a priecinky,
# lebo ls uz je defnovane hore)
alias la='ls -aCF'

# to iste co vyssie,
# ale zobrazi casove udaje, prist. prava, vlastnika
# a velkost v cloveku citatelnom formate
alias lh='ls -aCF -lh'     

# rozsireny vypis adresara
# so strankovanim
alias dir='ls -alF | less'

### alias pre mkdir
# ak je nutne vytvori potrebne podpriecinky,
# zobrazi akciu
alias mkdir='mkdir -pv'

# uplne to iste co vyssie,
# ale treba aj prsty setrit,
# mkd je kratsie :-) 
alias mkd='mkdir -pv'

### alias pre chown
# zmeni vlastnika suborov na jaro, skupinu users,
# a to rekurzivne,
# zobrazi akciu
alias chownjaro='chown -Rv jaro:users'

# zrusi citanie, zapis a spustitelnost
# pre grupu a ostatnych
alias mine='chmod go-rwx'

# zrusi zapis pre vsetkych
# (vlastnika, grupu, ostatnych)
alias safe='chmod a-w'

### opravovanie preklepov
alias moer='more'
alias sl='ls'
..

Myslím že pre názornú ukážku stačí. Záleží od vás a vašich potrieb aké aliasy si vytvoríte.