Debian - mount ntfs, splashimage, bootsplash

27.07.2008 | 18:09 | Konfigurácia | reload

mount

mount /dev/sdaX /mnt/data ntfs umask=000,users 0 0

Kde sdaX je číslo partície ktorá obsahuje súborový systém NTFS a ktorú chceme pripojiť. /mnt/data je prípojný bod, kam chceme pripojiť partíciu.

splashimages do grubu

apt-get install grub-splashimages

do súboru /boot/grub/menu.lst pridať

splashimage=(hd0,X)/boot/grub/splashimages/debsplash.xpm.gx

Kde hd0,X znamená číslo partíciie a disku, na ktorom je inštalovaný grub -- zvyčajne tam kde je inštalovaný linux ak nieje pre /boot uvoľnená samotná partícia

bootsplash

V skratke: Nainštalujeme jádro, stiahneme patch, a samotný bootsplash, následne rozbalíme jadro do /usr/src a aplikujeme patch bootsplash. Následne skopírujeme config pre jadro, a vykonáme konfiguráciu, s následným potrvdením Y-yes-áno, pri otázke či chceme používať bootsplash.

vykonáme príkaz na vytvorenie balíčku make-kpkg, a po skompilovaní ktoré trošku trvá, naištalujeme príslušný balíček, ktorý sa nám vytvorí v adresári /usr/src.

Po editácií a následnom reštarte nám všetko funguje ako má.

apt-get install linux-source-2.6.18 kernel-package linux-patch-bootsplash bootsplash libc6-dev

inštalácia potrebných balíkov, jádra, samotného patchu do jádra a bootsplash

cd /usr/src
tar -xjf linux-source-2.6.18.tar.bz2
cd /usr/src/linux-source-2.6.18
../kernel-patches/all/apply/bootsplash
cp /boot/config-2.6.18-5.686 /usr/src/linux-source-2.6.18/.config
cd /usr/src/linux-source-2.6.18/
make oldconfig # bootsplash [y]
make-kpkg clean
make-kpkg --append-to-version -splash --revision 1.0 --initrd kernel-image
dpkg -i /usr/src/linux-image-2.6.18-splash_1.0_i386.deb

editovať grub v sekcii ## ## BEGIN DEFAULT OPTION ## ##

kopt=root=/dev/sdaX ro

zmeniť na

kopt=root=/dev/sdaX vga=791 ro splash=verbose

Close the Windows Open The Source