Debian reinstall

COLUMNS=200 dpkg -l | awk '/^[hi]i/{print $2}' | xargs apt-get -y --reinstall install alebo dpkg --get-selections > packages a neskôr dpkg --set-selections < packages && apt-get install Takto je možné preinštalovať všetky nainštalované balíčky alebo vytvoriť kópiu inštalácie na inom systéme.

História úprav