Filesystem setup & Samba konfigurácia pre Debian Wheezy

28.05.2014 | 09:39 | Konfigurácia | Andrej Lacho

Hello everybody. Dnes sa pozrieme na konfiguráciu Samby na Debiane 7.3 stable. Predtým ešte urobíme nejaké zmeny vo file systéme. Tááák, poďme na to ;)

Ešte predtým niečo o Sambe. Samba je slobodná implementácia sieťového protokolu SMB (Server Message Block, niekedy nazývaný tiež NetBIOS), používaného predovšetkým pre vzdialený prístup k súborom (zdieľanie) v systémoch Microsoft Windows. Samba je distribuovaná pod licenciou GNU General Public License. Samba bola pôvodne vyvinutá pre systém UNIX, takže by ste to mali rozchodiť na takmer každom UNIX-based systéme. Pre Windowsákov – aj keď neviem čo by tu robili – vy to určite nerozchodíte... :o

Teraz sa už poďme venovať tomu, načo sme tu. Môj Debian server....

Image01

   

Dnes už dosť slabota na server, ale na testovacie účely nám to bude stačiť. :) Vlastne bude musieť.

Debian je čerstvo nainštalovaný. Nainštaloval som aj rovno Sambu z DVD1. Ak by ju ale ešte niekto nemal nainštalovanú, tak nech pastne:

     $ sudo apt-get install libcupsys2 samba samba-common

Teraz ale idme urobiť nejaké zmeny vo file systéme. Info o file systéme možete zistit pomocou:

     $ sudo fdisk -l

   

Výstup môže vyzerať asi takto:

Image02

   

Tu vidno, že mám 3 disky o kapacite 80GB. Disk /dev/sda je rozdelený na niekoľko partícií – samotný systém (myslím root), potom /home a nakoniec swap. Toto som ale vytvoril pri inštalácii, takže tomuto sa teraz nebudem venovať. Čo ale chem je, sformátovať dik /dev/sdb. Tento celý priestor chcem využiť pre môj file server. Takže sformátujeme disk a následne nastavíme mountovanie pri štarte systému.

Mounovať sa bude ako /samba . Najprv sformátujeme disk ako ext4:

     $ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

   

Potom vytvoríme priečinok /samba – do neho budeme disk mountovať:

     $ sudo mkdir /samba

   

Tu sme sa veľmi nenatrápili. Teraz nastavíme mounotvanie pri bootingu:

     $ sudo vi /etc/fstab

   

Môj vyzerá asi takto:

Image03

   

Na koniec súboru pridám:

     /dev/sdb1 /samba ext4 defaults 0 0

   

Ak by ste chceli viac info o tom, čo a ako som nastavil, pozrite https://wiki.debian.org/fstab .

   

Tááákže... File systém máme pripravaný. Poďme na Sambu.

Môžte sa prihlásiť ako root aby ste nemuseli príliž “sudovať” - ale ak radi píšete toto čarovné slovo, v pohodke... Ja som lenivý, takže rootujem... <style>P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { }</style> Otvorme konfigurák Samby:

     # vi /etc/samba/smb.conf

   

A teraz odkomentujeme riadok “security = user” . Teraz ale nachvíľu odbehneme na prípravu priečinka /samba . Vytvoríme v ňom nový priečinok na zdieľanie, potom ownera a nakoniec prístupové práva (predpokladám už nejakú skúsenosť s Unixom, takže nevysvetľujem, pre ostatných odporúčam Google):

     # mkdir /samba/share
     # chown -R root:sambashare /samba/share
     # chmod -R ug+rwx,o+rx-w /samba/share

   

Pripravíme si už rovno user-a, heslo a skupinu pre prístup na náš Samba server:

     # groupadd sambashare
     # useradd sambauser -m -G sambashare
     # passwd sambauser
     Enter new UNIX password:
     Retype new UNIX password:

   

Teraz nastavíme samba password pre môjho usera:

     # smbpasswd -a sambauser
     New SMB password:
     Retype new SMB password:
     Added user sambauser.

   

Takže usera máme už povoleného aj pre pristup k sambe. Teraz ešte ideme do konfiguráku Samby a nastavíme cestu pre sharing... Takže opäť:

     # vi /etc/samba/smb.conf

   

Niekde na koniec vložíme segment kódu. Čo znamená ktorá položka je asi intuitívne zrejmé, takže kto chce vedieť podrobnosti opäť Google ;)

     [share]
 
     comment = All Users
 
     path = /samba/share
 
     valid users = @sambashare
 
     force group = sambashare
 
     create mask = 0660
 
     directory mask = 0771
 
     writable = yes

   

Nakoniec reštartneme Samba server:

     # /etc/init.d/samba restart

   

Takže teraz to ideme otestovať, či všetko fičí ako má... ;) A vyzerá to asi takto...

Image04
Image05

   

No a potrebujeme to ešte testnuť na jednej smiesnej platforme – Windows:

Image06
Image07

   

Takže zhltol nám to aj Windows, všetci sme vysmiaty, teraz už len zálohovať, share-ovať... ;)