Firefox 7 pre Fedora 15

28.09.2011 | 15:25 | Aplikácie & Desktop | dodoedo
Pre Fedora 15 32-bit spustíme v Termináli príkaz:
su -c'yum install http://kojipkgs.fedoraproject.org/packages/xulrunner/7.0/1.fc15/i686/xulrunner-7.0-1.fc15.i686.rpm
 http://kojipkgs.fedoraproject.org/packages/firefox/7.0/1.fc15/i686/firefox-7.0-1.fc15.i686.rpm'


Pre Fedora 15 64-bit spustíme v Termináli príkaz:
su -c'yum install http://kojipkgs.fedoraproject.org/packages/xulrunner/7.0/1.fc15/x86_64/xulrunner-7.0-1.fc15.x86_64.rpm
 http://kojipkgs.fedoraproject.org/packages/firefox/7.0/1.fc15/x86_64/firefox-7.0-1.fc15.x86_64.rpm'


Pozor na to, že sa celý príkaz, ktorý sa tu roztiahol na 2 riadky píše celistvý tak, ako je napísaný. Najlepšie je si ho okopírovať cez myšku a prilepiť do Terminálu.

História úprav