Grub2-nevidieť možnosť boot do Windows

14.04.2010 | 00:23 | Aplikácie & Desktop | dodoedo
Niekedy sa vraj po update na Grub2 stratí v boot menu Grub2 zápis o Windows:

Zistíme si UUID pre Win patíciu
sudo blkid 

Získame niečo takéto:
/dev/sda1: UUID="F20C14BF0C1480B1" LABEL="XP" TYPE="ntfs"
tento UUID potom pridáme do príslušného riadku v súbore:
/etc/grub.d/40_custom

#!/bin/sh exec tail -n +3 $0 (-)
# This file is an example on how to add custom entries
menuentry "Windows XP" {
insmod chain
insmod ntfs
search --fs-uuid --set f20c14bf0c1480b1
chainloader +1
}Uložíme súbor, a
spustíme príkaz
sudo update-grub

Kontrola, či je tam ten Win zapísaný:
cat /boot/grub/grub.cfg


Celý postup v eng je tu: http://grub.enbug.org/ChainLoadWindows

História úprav