HOWTO: Inštalácia Fedora 9 (10) na PS3

22.12.2008 | 13:55 | Aplikácie & Desktop | dodoedo
Prehľadný postup sa zaoberá inštaláciou distribúcie Fedora 9 (10) na Playstation 3. Nezabudnite v PS3 inštalovať predtým Other OS takto:
# Boot PS3 Game OS
# Install USB keyboard and mouse
# Install bootloader: Settings->System Settings->Install Other OS … should find /PS3/otheros/otheros.bld … Start
# Start boot loader: Settings->System Settings->Default System … Other OS … do you want to? … Yes

HOWTO

Tamtiež postup pre YellowDog 6.1 on PS3.