HOWTO: Setup DHCP Server a Dynamic DNS s BIND v Debiane

28.07.2008 | 17:46 | Konfigurácia | dodoedo
debianadmin.com uvádza jednoduchý postup nastavenia služieb.

História úprav