Image z diskety a späť

27.07.2008 | 17:33 | Aplikácie & Desktop | reload

Z image súboru na disketu:

dd if=/menosuboru of=/dev/fd0

Z diskety na image subor:

dd if=/dev/fd0 of=/menosuboru

Funguje aj na ine zariadenia a loopback suborove systemy.
Pre viac informacii: man dd