Inštalácia Libre Office 4.0 v Ubuntu a jeho derivátoch

08.04.2013 | 23:14 | Aplikácie & Desktop | milboy
Ako v ubuntu, linux minte, greenie 10 … nainštalovať Libre Office 4.0

najprv odinštalovať staršie verzie Libre Office cez terminál:
sudo apt-get remove --purge libreoffice-core libreoffice-common
sudo apt-get autoremove --purge

Stiahnúť inštalačné balíčky
pre 32 bitový systém:
http://www.libreoffice.org/download/?type=deb-x86&lang=sk&version=4.0.0
pre 64 bitový systém:
http://www.libreoffice.org/download/?type=deb-x86_64&lang=sk&version=4.0.0

Ďalší postup je pre 64 bitový systém, obdobne sa postupuje aj pri 32 bitovom systéme.
Máme stiahnuté Libre Office (LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz),
jazykový balíček (LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_deb_langpack_sk.tar.gz)
a pomocníka (LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_deb_helppack_sk.tar.gz)

V termináli pôjdeme do priečinka Stiahnuté (Downloads): cd Stiahnuté
rozbalíme jednotlivé archívy:
tar -xvzf LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
obdobne rozbalíme aj jazykový balíček a pomocníka

Ďalej pôjdeme do priečinka LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb/DEBS
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb/DEBS
a spustíme inštaláciu príkazom: sudo dpkg -i *.deb
po nainštalovaní vyjdeme z priečinka: cd .. a ešte raz cd .. (znovu sme v priečinku Stiahnuté).
Pôjdeme do priečinka LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb_langpack_sk/DEBS
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb_langpack_sk/DEBS
a spustíme inštaláciu príkazom: sudo dpkg -i *.deb
po nainštalovaní vyjdeme z priečinka: cd .. a ešte raz cd .. (znovu sme v priečinku Stiahnuté).
Do tretice pôjdeme do priečinka LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb_helppack_sk/DEBS
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb_helppack_sk/DEBS
a spustíme inštaláciu príkazom: sudo dpkg -i *.deb
po nainštalovaní vyjdeme z priečinka: cd .. a ešte raz cd .. (znovu sme v priečinku Stiahnuté).

Pôjdeme do priečinka LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb/DEBS/desktop-integration
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb/DEBS/desktop-integration
a spustíme inštaláciu príkazom: sudo dpkg -i *.deb

To je všetko už si len užívať nový Libre Office.

Po inštalačná rada: V správcovi súborov v priečinku Stiahnuté, vymazať stiahnuté balíčky a aj vytvorené priečinky. Uvoľníte si tak miesto na disku.

Spracované podľa http://askubuntu.com/questions/252612/how-do-i-install-libreoffice-4 . Samozrejme sa dá inštalovať aj pridaním zdroja do synaptiku: deb http://ppa.launchpad.net/libreoffice/libreoffice-4-0/ubuntu (verzia) main