Inštalácia "Oracle Java 8 Runtime"

Dobrý deň, vítam vás pri inštalácii Oracle Java 8 Runtime v 3 príkazoch

Otestované na: Ubuntu 14.04, Linux Mint 8, xUbuntu 16.04, Debian 7

sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

História úprav