Inštalácia RAID1 na Ubuntu 8.04 ("Hardy Heron")

16.07.2008 | 00:40 | Aplikácie & Desktop | dodoedo
Inštalovanie RAID1 softu počas východzej inštalácie Ubuntu 8.04 je dobré rozdeliť do postupnosti jednoduchých krokov prehľadne popísaných v tejto príručke. Často krát býva linuxové softvérove riešenie RAID lepšie a výhodnejšie ako hardvérove RAID riešenie.