Inštalačný server pre SUSE Linux Enterprise Server.

23.07.2008 | 19:03 | Konfigurácia | dodoedo
Ak máte vo firme inštalovať viac ako jeden server, určite je efektívne použiť pre vás riešenie nazvané Inštalačný server. Vytvorenie inštalačného servera pre SUSE Linux Enterprise Server platformu jednoducho popisuje tento článok.

História úprav