Jednoduché zálohovanie vašich dát

15.12.2009 | 16:57 | Aplikácie & Desktop | dodoedo
Určite všetci admini poznajú nástroj rsnapshot (základné info je v How-To), ktorý (používajúc rsync) slúži na pravidelné zálohovanie ľubovoľných dát ako cronjob.
Ak však bežný užívateľ PC hľadá niečo s peknejším a jednoduchým grafickým ovládaním, treba použiť utilitu sbackup.

Takže v Ubuntu spustiť v termináli:
sudo apt-get install sbackup
alebo v Fedora (ako root):
yum install sbackup
Ovládanie naištalovaného programu je cez jednotlivé záložky, v ktorých si vyberáme možnosti a čo chceme, včítanie výberu miesta pre backup, času a typu backup, výlúčenia jednotlivých záložiek (adresárov) z backup-u a iné

Chcem upozorniť na zaujímavý fork tejto utilitky, ktorý sa volá NSsbackup, ktorý je určený pre trochu zdatnejších užívateľov Ubuntu alebo Fedora, ale zažijete s ním ešte väčšiu srandu.
:-)

História úprav