LAMP Server

13.11.2007 | 13:52 | Aplikácie & Desktop | Tomáš Mihok
Chcel by som sa podeliť o jednoduchý návod, ktorý pomôže najme vývojárom webu ale aj prevádzkovateľom webových serverov. Jedná sa o návod ako nainštalovať LAMP server pod linuxom. LAMP je skratka pre Linux Apache MySQL PHP server. Postup bol odskúšaný pod Debianom a Ubuntu 7.10 Gutsy.

Nasledujúce kroky demonštrujú inštaláciu pod Ubuntu

Apache

1. sudo apt-get update
2. sudo apt-get install apache2

Tento príkaz nainštaluje základný Apache server. Jeho funkčnosť si môžte overiť ak do webového prehliadača zadáte adresu http://localhost. Mal by sa Vám zobraziť priečinok apache2-default. Ak bola inštalácia úspešná tak po kliknutí na tento priečinok sa zbrazí text It Works!.

PHP

3. sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

Tento príkaz nainštaluje základnú podporu pre PHP jazyk. Po inštalácii ešte reštartujte apache server:

4. sudo /etc/init.d/apache2 restart

Pozn. apache vytvoril priečinok /var/www kde môžte ukladať vaše súbory .php. Na otestovanie vytvorte súbor s textom: <?php phpinfo(); ?>, skopírujte ho do /var/www a otvorte cez http://localhost vo vašom obľúbenom prehliadači

MySQL

5. sudo apt-get install mysql-server


Tento príkaz nainštaluje konzolový SQL server. Pristupovať sa naň bude cez localhost (127.0.0.1). V prípade, že Vám takéto nastavenie nevyhovuje môžte ho zmeniť v súbore /etc/mysql/my.cnf. Tam je nutné odkomentovať riadok bind-address = 127.0.0.1 a súbor uložiť.

Základná inštalácia MySQL je bez nastaveného hesla pre root-a. To môžte zmeniť už počas inštalácie kedy budete vyzvaný na zadanie hesla. Inak sa heslo mení pomocou príkazu

6. mysqladmin -u root password vaseheslo


kde vaseheslo nahradte vaším heslom.

Pozn. v prípade, že Vám konzola vypíše niečo ako: mysqladmin: connect to server at ‘localhost’ failed
error: ‘Access denied for user ‘root’@'localhost’ (using password: NO)’
. Zadajte príkaz mysqladmin -u root -p. Tento príkaz od Vás vyžiada heslo. V takom prípade zadajte to isté heslo ako aj pri inštalácii.


MySQL GUI Admin


Ak máte radšej grafický nástroj pre prácu s databázamy nainštalujte si mysql-admin príkazom

7. sudo apt-get install mysql-admin

Dodatočná konfigurácia


Pre doinštalovanie PHPMyAdmin a pre umožnenie práce PHP s databázou MySQL je nutné doinštalovať ešte nasledujúce balíky:

8. sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin


Posledným krokom je odkomentovanie riadku extension=mysql.so v súbore /etc/php5/apache2/php.ini. Použite na to svoj obľúbený textový editor. Aby sa zapísali záverečné úpravy je nutné ešte reštartovať server:


9. sudo /etc/init.d/apache2 restart


Toto bola jednoduchá inštalácia základného LAMP servera pod Ubuntu Linuxom. V prípade otázok alebo problémov Vás poprosím o komentáre. Ďakujem.