nejake video > 3gp

27.01.2008 | 15:19 | Aplikácie & Desktop | Viliam Oravec
V dnešnej dobe, keď je vo svete rozšírených mobilných telefónov s podporou prehrávania videa ako húb po daždi, by toto mohlo byť to pravé orechové pre používateľov linuxu. Keďže používam Debian based distro, postup bude prevádzaný na ňom.
sudo apt-get install mplayer mencoder ffmpeg
potom:
mencoder film.mpg -nosound -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -vf expand=176:144,scale=176:-2 -o movie.avi -ofps 12
potom:
mplayer -vo null -ao pcm -af resample=8000,volume=+4db:sc film.mpg
a nakoniec:
ffmpeg -i film.avi -i audiodump.wav -b 48 -ac 1 -ab 12 -map 0.0 -map 1.0 film.3gp

Tak a máme film v 3gp. Celý postup som dúfam podrobne rozpísal na kubuntu.sk
S pozdravom Viliam Oravec