Obnova Windows7 MBR.

Rád by som pomohol tým, ktorí majú Windows7 a Linux v dualboote, potrebujú obnoviť botovanie do Windows 7 a odstrániť pôvodný linuxácky (Grub či LILO) zavádzač. V staršej verzii Windows XP sa pre tento účel nabootovalo inštalačné médium do zv. Rescue módu, tj. do konzoly a použil príkaz "fixmbr". Na internete je mnoho návodov ako z funkčného Windows 7 obnoviť MBR, ale čo robiť ak sa ten nedá spustiť? Riešenie je podobné tomu u Windows XP, teda cez inštalačné médium vložené do mechaniky pri štarte počítača. Takže:

1) Nabotovať DVD inštalačný program.
2) Normálne zvoliť jazyk, región..
3) Zvoliť Repair Mode (Režim obnovy)..
4) Keď sa otvorí okno s možnosťami: zvoliť konzolu..
5) príkaz:
bootsect /nt60 ALL /mbr
-- Tento príkaz je plne automatický, to nt60 značí, že je to kompatibilné s Windows 7 a automaticky opraví všetky boot subory.. je možné namiesto "ALL" zadat aj "SYS" alebo "C:/"

Takže dúfam, že som pomohol, ak niekto mal problémy s obnovou MBR u Windows 7.