Oprava usplash -> Ubuntu Edgy (amd64)

10.01.2007 | 21:33 | Aplikácie & Desktop | F0F0
Po nainštalovní 64 bit. verzie Ubuntu Edgy 6.10 nefunguje správne usplash pri bootovaní systému.

Oprava je možná nasledujúcim spôsobom:
wget http://download.linuxos.sk/ubuntu/usplash-theme-ubuntu-0.6.tar.gz
tar xzfv usplash-theme-ubuntu_0.6.tar.gz
cd usplash-theme-ubuntu-0.6
make
sudo make install
sudo update-initramfs -u
Zmeňte riadok v /boot/grub/menu.lst podľa tabuľky:
# defoptions=quiet splash vga=795
Vga je režim, v ktorom beží konzola. Dostupné režimy sú:
+---------+---------+---------+----------+-----------+
|     | 640x480 | 600x800 | 1024x768 | 1280x1024 |
+---------+---------+---------+----------+-----------+
| 8 bit |  769  |  771  |  773  |  775  |
| 15 bit |  784  |  787  |  790  |  793  |
| 16 bit |  785  |  788  |  791  |  794  |
| 24 bit |  786  |  789  |  792  |  795  |
+---------+---------+---------+----------+-----------+
Nakoniec ešte updatneme GRUB príkazom
sudo update-grub