orange_internet

27.07.2008 | 17:43 | Konfigurácia | reload

Tento postup som našiel na http://www.blogspot.sk/2007/06/04/zadacom-gprsedge-modem-linux-ubuntu-704/ pre Zadacom usb modem

V ubuntu 7.04 sú štandardne nainštalované balíčky ppp, takže je potrebné vytvoriť len pár súborov

1.vytvor súbor orange: sudo nano /etc/ppp/peers/orange

/dev/ttyUSB0 230400
crtscts
user “”
debug
noauth
connect ‘/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chatscripts/orange’
nodetach
noipx
usepeerdns
ipcp-accept-local
local
novj
novjccomp
nobsdcomp
disconnect ‘/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chatscripts/orange-hang’
defaultroute
usepeerdns

2. vytvor súbor orange: sudo nano /etc/ppp/chatscripts/orange

TIMEOUT 20
ABORT BUSY
ABORT “NO CARRIER”
ABORT VOICE
ABORT “NO DIALTONE”
“”
ATZ OK
at+cgdcont=1,”IP”,”internet” OK
“ATD*99#” CONNECT

3. vytvor súbor orange-hang: sudo nano /etc/ppp/chatscripts/orange-hang

“” “+++ath”

4. vytvor /dev/ttyUSB0: sudo mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0

5. odinštaluj balik brltty: sudo apt-get remove brltty

6. odpoj a pripoj usb modem

7. na ploche vytvor "Odkaz na aplikáciu" a do políčka Command napíš: pppd call orange tým "spustíme" internet

8. vytvoríme textový súbor koniec_orange.sh

#!/bin/bash
if [ -f /var/run/ppp0.pid ]; then
    kill -1 `cat /var/run/ppp0.pid`
fi

tým "vypneme" internet - odporúčam vytvoriť naň odkaz na ploche - do políčka Command napíš sh koniec_orange.sh a do políčka Work path cestu k nemu

v ifconfig by sa malo zobraziť nové zariadenie ppp0