Použitie rfkill pri niektorých problémoch s wireless v Linuxe

07.01.2011 | 12:01 | Aplikácie & Desktop | dodoedo
Rfkill predstavuje výborný nástroj na riešenie niektorých problémov našich wireless zariadení (napr. wi-fi, bluethoot, wimax a iné). Balíček rfkill sa nachádza v repozitároch prakticky všetkých linuxových distribúcií, odkiaľ sa aj nainštaluje.

Z jeho výstupu help vidíme aj spôsob používania príkazu:

rfkill help

Usage: rfkill [options] command
Options:
--version show version (0.4)
Commands:
help
event
list [IDENTIFIER]
block IDENTIFIER
unblock IDENTIFIER

where IDENTIFIER is the index no. of an rfkill switch or one of:
<idx> all wifi wlan bluetooth uwb ultrawideband wimax wwan gps fm


Čiže príkaz rfkill list nám poskytne stav (blokovania) všetkých wireless zariadení, softvérových a hardvérových blokovaní (napr. hw prepínač wifi/bluethoot na našom NB nám slúži na hw blokovanie zariadenia)
napríklad:

[ipf$$@localhost ~]$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no

cez rfkill môžeme tie zariadenia, ktoré sú napríklad softvérovo blokované, aj odblokovať jednoduchým príkazom:


rfkill unblock all

História úprav