Prečo používam Linux

22.05.2008 | 16:50 | Komunita | dusan3838
Zoznam dôvodov pre ktoré používam GNU/Linux. Ak tu niečo chýba, doplňte to. S čím súhlasíte zvýšte číslo v zátvorke o 1. Na prvých priečkach udržujte položky s najväčším počtom hlasov. &lt;ol&gt; &lt;li&gt;Pretože mi viac vyhovuje (8x)&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; &lt;b&gt;4x&lt;/b&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;Pretože je to free softvér, free v zmysle sloboda (6x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože má kvalitný príkazový riadok (4x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože je zadarmo (5x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože si ho môžem prispôsobiť (8x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože chcem (7x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože má balíčkovací systém (7x)&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; &lt;b&gt;3x&lt;/b&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;Pretože má otvorené zdrojové kódy (4x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože vyzerá lepšie ako ostatné (3x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože rád skúšam nové veci (6x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože v ňom nie sú vírusy (5x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože mi vyhovuje linuxová komunita (5x)&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; &lt;b&gt;2x&lt;/b&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;Pretože je stabilný (6x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože je deterministický (2x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože je efektívnejší (4x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože sú v ňom aplikácie ktoré nie sú v iných OS (3x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože nemám rád MS (3x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože bojujem proti monopolu MS (3x)&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; &lt;b&gt;1x&lt;/b&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;Pretože nemám na výber (1x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože musím (1x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože je rýchly (2x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože Linux používa aj niekto iný v rodine (2x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože ... (1x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože je nalepší! (2x)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Pretože, ak by som chcel študovať hlbšie Windows musel by som windowsu zaplatiť a Linuk študujem skoro zadarmo <- Chyba, chýba otvárací tag </> ol