Prehrávanie mp3,mp4,mkv, avi vo Fedora Linuxe

04.01.2012 | 14:07 | Aplikácie & Desktop | dodoedo
Najprv ako root v termináli napíšeme príkaz:
(pozor musíme napísať celý príkaz, ktorý je dlhý a potvrdíme tlačítkom Enter)
yum -y localinstall –nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Po inštalácii RPMFusion repozitárov potom ako root napíšeme v Termináli:
yum -y install gstreamer gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly libdvdread libdvdnav lsdvd libdvdcss ffmpeg ffmpeg-libs gstreamer-ffmpeg libmatroska xvidcore xine-lib xine-lib-extras-freeworld xine-plugin
A je to, máme všetky potrebné kódeky na prehrávanie týchto súborov.

História úprav