recovering hesla na root po zmazani /etc/shadow

03.03.2009 | 20:23 | Aplikácie & Desktop | david
Niekedy sa vám môže stať, že nešťastne (náhodou, zámerne) si poškodíte záznamy o hesle na root účet v /etc/shadow. Predpokladajme, že zálohu /etc/shadow nemáte. Pri bootovani do single user módu Vás bude z konvencie žiadať o zadanie hesla na root, takže toto nám nepomôže.

Postup :

1. Reboot PC
2. Po zobrazení zavádzača GRUB sa nastavíme na kernel, ktorý chceme nabootovať a stlačíme e (edit). Zobrazia sa nám v GRUBe ďalšie položky. Vyberieme položku ktorá označuje kernel a opäť stlačíme e (edit).

3. Na koniec riadka (za posledné slovo dáme medzeru) dopíšeme init=/bin/bash ako samostatné slovo. Potvrdíme Enter.
4. Vrátime sa na GRUB položky a stlačíme b na bootovanie do single user módu. Toto spôsobí, že nabootuje kernel a spustí /bin/bash namiesto štandardného init. Tým sa nám sprístupnia root privilégia a rootovský shell.
5. Pripojíme partície v read write móde: mount -rw -o remount / nezabudnite skontrolovať či sú skutočne všetky partície pripojené.
6. Samotné recovernutie /etc/shadow z /etc/passwd zrealizujeme prostredníctvom príkazu pwconv. Následne môžeme použiť passwd - tým nastavíme nové heslo k root účtu, a prípadne aj passwd user - nastavíme heslo aj na užívateľa. Môžeme sa vrátiť do multiuser módu.
7. Reboot

História úprav