Rozdelenie disku

27.07.2008 | 16:27 | Konfigurácia | reload

Moje odporúčané rozdelenie pre inštaláciu 1 operačného systému (linuxu:) :

Ak máte 20GB HDD:

1. systém 10GB
2. swap 1GB
3. dokumenty 9GB

Ak máte väčší disk na konci vytvoríme ďalšiu partíciu. Je vhodná na uloženie filmov, hudby, inštalačiek, iso obrazov... (ďalej budem používať označenie "sklad")

Pri 80GB (76GB využiteľných) disku by rozdelenie vyzeralo nasledovne:
1. systém 10GB
2. swap 1GB
3. dokumenty 10GB
4. sklad 55GB

Pri 120GB (116GB využiteľných) disku by rozdelenie vyzeralo nasledovne:
1. systém 10GB
2. swap 1GB
3. dokumenty 10GB
4. sklad 95GB

Na systém je 10GB minimum. Treba si uvedomiť, že systém obsahujúci množstvo programov a knižníc zaberá 6 GB. Keď k tomu pridáme nejaké tie hry...
Na druhej strane s veľkosťou to netreba preháňať. Na túto partíciu neodporúčam ukladať dokumenty ani iný zbytočný obsah - partíciu budeme zálohovať pre prípad zlyhania (ak si neodbornými zásahmi systém "odpálime" :D ). Preto je našim cieľom aby obsahovala čo najmenaj dát !

Swap pre štandardný pc (256 -512 MB ram) by mal stačiť 512MB. Odporúčam však 1GB pre prípad náročnejšej aplikácie (hra, renderovanie...).

Dokumenty sú najdôležitejšie dáta v pc. preto si zasluhujú najväčšiu pozornosť. Medzi dokumenty nepočítame inštalačky, filmy a pod. Preto by malo 10GB plne postačovať. Ak chcete mať 100% istotu, že o dokumenty nikdy nedôjdete, odporúčam duplicitné zálohovanie obsahu tejto partície na druhý pc.

Sklad - tu umiestníme dáta ktoré nie sú potrebné k behu systému a nevyžadujú si takú pozornosť ako dokumenty. Dostatočná veľkosť partície nám umožní uskladniť veľké množstvo dát.
Pri delení na viac menších môže nastať zmätok (filmy, hudba, iso obrazy, inštalačky porozdelované po partíciach), prípadne sčítaním nezaplneného miesta na týchto podelených partíciach môžeme dostať gigabajty nevyužitého priestoru (ak je volných 1,5GB, 2.5GB, 3GB... a dáta ktoré chem uložiť majú 4,7 GB dostaneme 7 nevyužiteľných GB).

Všetky partície sú primárne, typu ext3 (okrem swap - ten je typu swap:)

Pri inštalácii linuxu + windowsu opdorúčam:

1. windows 10GB (nfts/fat)
2. dokumenty 10GB (ntfs/fat)
3. sklad * (ntfs/fat)
-----------------------
4. linux 10GB (ext3)
5. swap 1GB (swap)
-----------------------

Linux + swap musíme dať do rozšírenej oblasti, pretože primárne na jednom disku môžu byť len 4 (rozšírená oblasť sa počíta za primárnu) !
Windows odporúčam na prvej partícii kvôli kompatibilite (v prípade potreby obnoviť win zavádzač stačí v napísať FDISK /mbr, tým sa skopíruje z 1.partície do Master Boot Record)
Linux v súčasnosti vďaka NTFS-3G plne podporuje NTFS súborový systém.
Windows nedokáže pracovaŤ s EXT3 (plugin do totalcommandera dokáže len čítať).
Pri prístupe na súborový systém z "cudzieho" OS sa ignorujú užívateľské práva (FAT32 ani práva nemá :D).

Ak sa rozhodnete pre FAT32, odporúčam verziu 0c.
Ak rozdeľujete disk z DOSu odporúčam EFDISK. Ak z linuxu cfdisk (konzola), gparted (grafické rozhranie).
Formátovanie systémovej partície ponecháme na inštalačný program, ostané asi najjednoduchšie cez gparted.
Pokiaľ chcete využiť konzolu, mke2fs -j vytvorí ext3, mkdosfs -F 32 -S 8192 vytvorí FAT32 s 8MB sektormi. Pred použitím naštudujte man pre správne zadanie potrebných parametrov.

Nespoliehajte sa na Partition Mag*c. Partície nevytvára najkorektnejšie a pri zmene veľkosti partície nemá 100% úspešnosť !

Pokiaľ musíte meniť veľkosť partície, ZÁLOHUJTE Z NEJ VŠETKY DÁTA !

Ako postupovať pri 80GB NTFS partícii s WIN XP a dokumentami na 80GB disku:

1. záloha všetkého na iné pc
2. z partície zmažeme všetko okrem OS (necháme čo najmenej dát)
3. boot do live linuxu (napr SLAX)
4. s gparted zmenšíme veľkosť partície
5. s gparted vytvoríme a naformátujeme zvyšné partície

windows 10GB (nfts)
dokumenty 10GB (ntfs/fat)
sklad 45GB (ntfs/fat)
-----------------------
linux 10GB (ext3)
swap 1GB (swap)
-----------------------

6. obnovíme dokumenty a zvyšné dáta
7. inštalujeme linux (Inštalačný program by mal sám pridať voľbu windows do zavádzača.)

Všetky uvedené hodnoty sú približné, v závislosti od skutočnej veľkosti disku a osobných preferencií sa môžu líšiť :)
Pred akýmkoľvek zásahom si zálohujte všetky dáta mimo pc. Pre zálohu celej partície použite PARTIMAGE. Príkazom dd if=/dev/zariadenie of=/cesta/k/súboru.MBR bs=512 count=1 zálohujte informácie o rozdelení disku ! (Partimage obnoví partíciu iby ak má presnú veľkosť ako pri zálohe - preto treba zálohovať informácie o rodelení disku)