tenký_klient

27.07.2008 | 17:31 | Aplikácie & Desktop | reload

Takže ak máte doma silný pc a viac slabších, možte ich "recyklovať". Tým sa myslí znova využívať ako tenkých klientov. Výhodou je už len to, že sa nestaráte a nezálohujete 4 pc, ale len 1 :)
Ako server použijeme LTSP (Linux Terminal Server Project)

Takže moje howto (pre *ubuntu):

1. nainštalujeme LTSP

sudo apt-get install ltsp-server-standalone openssh-server

2. klientský OS sa zdiela cez NFS - do /etc/exportfs pridáme

/opt    *(ro,no_root_squash,async,subtree_check)

a aplikujeme zmeny sudo exportfs -r

3. vytvoríme prostredie pre klienta (v tejto fáze sa stiahnu a rozbalia balíčky (340MB), vytvorí sa konfigurácia )

sudo ltsp-build-client

4. zaeditujeme /etc/ltsp/dhcpd.conf podľa nastavení siete. Moja konfigurácia:

authoritative;
option root-path "10.0.0.11:/opt/ltsp/i386";
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
 range 10.0.0.3 10.0.0.10;
 option domain-name "example.com";
 option domain-name-servers 10.00.0.11;
 option broadcast-address 10.255.255.255;
 option routers 10.0.0.2;
 option subnet-mask 255.0.0.0;
 if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
  filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
 }
 else{
  filename "/ltsp/i386/nbi.img";
 }
 option root-path "/opt/ltsp/i386";
}

Týmto súborom nahradíme súbor /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Príkazom sudo dhcpd3 spustíme DHCP server (bez prepísania /etc/dhcp3/dhcpd.conf som dostával hlášku: No subnet declaration for eth1 (10.0.0.11).).

5. Hotovo. Teraz zapneme klienta. Ten musí vedieť bootovať po sieti (3com sieťovka / lepšia integrovaná / iná lepšia pci). Vyvoláme boot nemu a vyberieme PXE (prípadne LAN; závisí od biosu)

Možné problémy: Tento howto predpokladá vopred rozbehané zadielanie NFS. Príkaz sudo ltsp-build-client síce sám pridá aj updatne nastavenia NFS, problém je, že to nezvládol a zastavil sa. A tak som musel nanovo ťahať 340MB :-/ preto odporúčam nastaviť vopred, manuálne.
Celé mi to naozaj aj funguje a rozbehal som to za polovičný čas ako komerčný soft 2X.com (trial) + NX ; Na prihlásenie použite existujúci login na serveri. Klient mi bootoje len zopár sekúnd, ako server som použil 933Mhz P3 :) (na reálne nasadenie treba silný server)

Pri každej zmene IP (na serveri) musíte spustiť: sudo ltsp-update-sshkeys !
Dúfam že postup bude fungovať, pretože som to rozbehával metódou pokus-omyl, nakoľko originálny je dosť stručný.