The Spreadsheet::WriteExcel Perl module

Každý ajťák pozná potrebu vytvárania rôznych reportov pre svojich kolegov, nadriadených a pod.

The Spreadsheet::WriteExcel Perl module umožňuje generovať a následne formátovať dáta s výstupom súboru v natívnom Excel formáte. Článok prehľadne uvádza použitie CGI scriptu ktorý používa spominaný the Spreadsheet::WriteExcel Perl module.

História úprav