Titulky zo SRT súboru v Mplayer-i

27.02.2007 | 12:58 | Aplikácie & Desktop | m4rtin.m
Skúste film spustiť príkazom:
mplayer -font /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans.ttf -subcp cp1250 -sub 
Súbor_s_titulkami.SRT Súbor_filmu.avi</pre> Namiesto
 
Súbor_s_titulkami.SRT</pre> doplňte cestu ku SRT súboru, v ktorom sú titulky, napr. /home/fero/filmy/film1/titulky.srt Namiesto
 
Súbor_filmu.avi</pre> doplňte cestu ku filmu, napr. /home/fero/filmy/film1/film.avi Namiesto /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans.ttf môžete doplniť aj iné písmo