Ubuntu Edgy -> Apache server

07.08.2007 | 12:37 | Konfigurácia | titanik
Návod na inštaláciu Apache, PHP, MySQL a phpmyadmin pod Ubuntu 6.10 Edgy Eft

Prehovor:Kedže je na svete aj mnoho programátorov web aplikácii, rozhodol som sa Vám uľahčiť rozchodenie serveru Apache s podporou PHP a MySQL. Tento manuál je môj prvý, takže prijmem všetky pripomienky, ktoré máte, ale snažil som sa ho popísať zrozumiteľne a v podrobe, čo by mal pochopiť každý. Prejdime k samotnej inštalácii.

Najprv nainštalujeme Apache server:
sudo apt-get install apache2
Teraz nainštalujeme PHP5 a knižnicu pre Apache
sudo apt-get install php5
- Inštalujeme samotné php5
sudo apt-get install libapache2-mod-php5
- Doinštalujeme knižnicu pre Apache

Pre správny chod aj s novonainštalovaným PHP5 reštartujeme Apache
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Teraz musíme vytvoriť súbor, ktorý otestuje či máme správne nainštalované PHP5 a či beží tak ako má
gedit /var/www/test.php
Vložíme doňho nejaké php <? phpinfo(); ?> uložíme a zavrieme. Overíme skript na <a =http://localhost/test.php'>http://localhost/test.php</a> Ak vypíše modrú dlhú tabuľku, je všetko v poriadku.

Teraz ideme nainštalovať MySQL
sudo apt-get install php5-mysql
- inštalujeme MySQL pre php5
sudo apt-get install phpmyadmin
- inštalujeme grafické prostredie mysql.

Teraz musíme odkomentovať riadok v php.ini
sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
Otvorí sa nám textový dokument, stlačíme CTRL + F a dáme vyhľadať
extension=mysql.so
Riadok bude zakomentovaný (na začiatku riadku bude ;) Vymažeme ; z riadku kde sa
;extension=mysql.so
nachádza, takže nám zostane
extension=mysql.so
uložíme a zavrieme. Teraz máme vcelku funkčný Apache, MySQL a PHP5. Phpmyadmin je umiestnený na <a =http://localhost/phpmyadmin'>http://localhost/phpmyadmin</a>

Dúfam, že sa manual páči.