Ubuntu Edgy -> Poinštalačné tipy

30.03.2007 | 15:43 | Konfigurácia | Pavel
UBUNTU EDGY -> POINŠTALAČNÉ TIPY: Pri prezeraní fóra dosť začiatočníkov rieši Linux distro <a =http://www.ubuntu.com/'>Ubuntu</a>. Nebudem sa venovať inštalácii Ubuntu, ktorá je viac-menej intuitívna, ale od programových zdrojov po inštaláciu programov. 1. Inštalácia Pred inštaláciou musíte mať predstavu, ako chcete mať rozdelený disk, príklad rozdelenia 40 GB disku: hda (37,2 GB) - komplet celý disk hda1 swap (2x veľkosť RAM, 500 MB) - odkladací priestor hda2 / (5 GB) - celý systém hda3 /home (zostatok, 32,7 GB) - domovský priečinok Ak často experimetujete s novými Linux distrami a preferujete uloženie dát osobitne od konfiguračných súborov v home, môžete si rozdeliť disk napríklad takto: hda1 swap (2x veľkosť RAM, nie je pravidlo) hda2 / (systém - napríklad 5 GB) hda3 /home (domovský priečinok, konfigy - napríklad 3 GB) hda4 /mnt/datadisk (oddiel vyhradený pre dáta, zostatok) Záleží samozrejme od veľkosti disku, nainštalovaných aplikácií, či budete do domovského priečinku rozbaľovať napr. hry. Zvyčajne sa odkladaciemu swap oddielu vyhradzuje veľkosť 2x RAM, ale pri veľkosti pamäte 512 MB a viac je to zbytočné, 1x RAM úplne postačí. Inštalácia je pomerne intuitívna, Ubuntu sa môže inštalovať z <a =http://www.ubuntu.com/products/GetUbuntu/download?action=show&redirect=download'>Desktop CD</a> (Live CD) alebo z Alternate CD (menej náročné na RAM, čisto inštalačka). 2. Poinštalačné nastavenia Aby ste mohli nerušene inštalovať dodatočne ďalšie programy, odporúčam si vypnúť Šetrič obrazovky, upraviť Správu napájania (môžete sledovať desktop, konzolu). 3. Sources.list Určuje, z ktorých zdrojov sa budú sťahovať a inštalovať programy (balíky). PS: Všetky príkazy zadávate do konzoly. Pridajte si kľúče kvôli autentifikácii zdrojov príkazmi: wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-key 6A423791 sudo gpg --fingerprint 6A423791 sudo gpg --armor --export 6A423791 | sudo apt-key add - wget http://flomertens.keo.in/ubuntu/givre_key.asc -O- | sudo apt-key add - Zazálohujte sources.list príkazom sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_bak, editujte zdroje príkazom sudo gedit /etc/apt/sources.list. Celý text môžete zameniť za: ## UBUNTU SUPPORTED PACKAGES deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse ## deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse ## MAJOR BUG FIX UPDATES deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse ## deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse ## UBUNTU SECURITY UPDATES deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse ## deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse ## BACKPORTS PACKAGES deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse ## deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse ## MEDIABUNTU (PLF) deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy free non-free ## deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy free non-free ## ASHER 256'S REPOSITORY deb http://asher256-repository.tuxfamily.org edgy main dupdate french deb http://asher256-repository.tuxfamily.org ubuntu main dupdate french ## OPERA WEB BROWSER deb http://deb.opera.com/opera etch non-free ## BLEEDING EDGE WINE PACKAGES deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main ## deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main ## DELUGE BITTORRENT deb http://espergreen.com/apt edgy main ## deb-src http://espergreen.com/apt edgy main ## NTFS-3G REPOSITORY deb http://flomertens.keo.in/ubuntu/ edgy main-all ## AUDACIOUS MEDIA PLAYER deb http://static.audacious-media-player.org/ubuntu edgy main ## deb-src http://static.audacious-media-player.org/ubuntu edgy main Aktualizujte repozitáre príkazom sudo apt-get update. Ak sú repozitáre aktívne, na konci by ste mali dostať výpis len o chýbajúcej autentizácii repozitára pre Wine (neovplyvní inštaláciu). Niektoré balíky majú odkazy na domovské stránky, aby ste mali predstavu čo budete inštalovať. Príkaz Apt v tvare sudo apt-get -y install --force-yes inštaluje balíky z internetových zdrojov bez ďalšieho potvrdzovania závislostí (okrem potvrdenia licencií). 4. Restricted Formats Vyhradené formáty nie sú kvôli rôznym licenciám priamo zahrnuté v distre, preto ich musíte dodatočne nainštalovať. Inštalácia Javy vyžaduje potvrdenie licencie. 4.1 Multimédiá sudo apt-get -y install --force-yes gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-gl gstreamer0.10-pitfdll gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse faad ffmpeg lame libxine-extracodecs libxine-main1 mjpegtools sox 4.2 Prehrávače, kodeky sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://www.videolan.org/developers/libdvdcss.html'>libdvdcss2</a> <a =http://www.mplayerhq.hu/'>mplayer </a>totem-xine w32codecs 4.3 FlashPlugin&Mscorefonts sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>flashplugin-nonfree</a> <a =http://www.gnome-look.org/content/show.php/MS+True+Type+core+fonts?content=19259'>msttcorefonts</a> 4.4 Java Plugin sudo apt-get -y install --force-yes sun-java5-bin sun-java5-fonts sun-java5-jre sun-java5-plugin 5. Dodatočné balíky Univerzálny výber dodatočných balíkov. Programy ktoré nepotrebujete môžete jednoducho z príkazov vymazať, aby sa neinštalovali. Niektoré balíky majú odkazy na domovské stránky, aby ste mali predstavu čo budete inštalovať. 5.1 Emulátory sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://dosbox.sourceforge.net/'>dosbox</a> <a =http://www.winehq.com/'>wine</a> 5.2 Grafika sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://www.inkscape.org/'>inkscape</a> 5.3 Internet sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://www.krasu.ru/soft/chuchelo/'>d4x</a> <a =http://deluge-torrent.org/'>deluge</a> <a =http://gftp.seul.org/'>gftp</a> <a =http://gtk-gnutella.sourceforge.net/'>gtk-gnutella</a> <a =http://liferea.sourceforge.net/'>liferea</a> <a =http://www.opera.com/'>opera</a> 5.4 Kancelária sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://www.adobe.com/'>acroread</a> 5.5 Príslušenstvo sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://www.gdesklets.org/'>gdesklets</a> <a =http://glipper.sourceforge.net/'>glipper</a> <a =http://www.nongnu.org/gcmd/'>gnome-commander</a> <a =http://gshutdown.tuxfamily.org/en/index.php'>gshutdown</a> 5.6 Systémové nástroje sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://www.fs-security.com/'>firestarter</a> <a =http://www.gkrellm.net/'>gkrellm</a> <a =http://gparted.sourceforge.net/'>gparted</a> <a =http://www.ibiblio.org/mc/'>mc</a> 5.7 Vývoj sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://bluefish.openoffice.nl/index.html'>bluefish</a> <a =http://www.nvu.com/'>nvu</a> 5.8 Zvuk a video sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://audacious-media-player.org/Main_Page'>audacious</a> <a =http://easytag.sourceforge.net/'>easytag</a> <a =http://gnomebaker.sourceforge.net/'>gnomebaker</a> 6. Pomocné balíky sudo apt-get -y install --force-yes <a =http://gaim.guifications.org/trac/wiki/Guifications'>gaim-guifications</a> <a =http://www.gnomefiles.org/app.php?soft_id=908'>nautilus-open-terminal</a> <a =http://www.ntfs-3g.org/'>ntfs-3g</a> <a =http://www.rarlab.com/rar_add.htm'>unrar</a> 7. Vývojové balíky Nevyhnutné pre kompiláciu (preloženie) programov sudo apt-get -y install --force-yes build-essential cvs linux-headers-2.6.17-10-generic 8. Výber jazyka Systém -> Správa -> Výber jazyka alebo príkazom: sudo apt-get -y install --force-yes language-pack-gnome-en language-pack-sk language-pack-gnome-sk language-support-sk openoffice.org-help-en-gb openoffice.org-l10n-en-us Pár programov Ak vám nevyhovuje klient pre sieť gnutella <a =http://gtk-gnutella.sourceforge.net/'>Gtk-Gnutella</a>, môžete si stiahnuť z domovej stránky program <a =http://www.frostwire.com/'>FrostWire</a>, náhrada za LimeWire. Kancelársky balíky OpenOffice.org neobsahuje kryštálové ikony, len industriálne. Nainštalujete ich príkazom sudo apt-get install openoffice.org-style-crystal. Pár odkazov: <a =http://forum.ubuntu.cz/'>Ubuntu fórum</a> <a =http://www.ubuntu.com/products/GetUbuntu/download#currentrelease'>Ubuntu download</a> <a =http://www.linuxos.sk/?show=KnowledgeBase_show_entry&id=3'>Kubuntu Dapper</a> <a =http://www.linuxos.sk/index.php?show=KnowledgeBase_show_entry&id=35'>Lokálny repozitár</a>