Ubuntu Feisty -> Autoinštalačný skript balíkov

28.10.2007 | 22:29 | Aplikácie & Desktop | Pavel
UBUNTU FEISTY -> AUTOINŠTALAČNÝ SKRIPT BALÍKOV:

Posledná aktualizácia: 28.10.2007

Rozhodol som sa poskytnúť linuxákom autoinštalačný skript, ktorý vám zjednoduší nainštalovať z internetu univerzálny výber programov pre Ubuntu Feisty Fawn (7.04).

ČO TENTO SKRIPT DOKÁŽE

1. Autorizuje repozitáre, pridá ich a aktualizuje zoznam balíkov
2. Nainštaluje predvolené programy, podporu a závislosti

Bližší prehľad inštalovaných aplikácií:

VYHRADENÉ FORMÁTY

1. Balíky pre prehrávnanie multimédií, Libdvdcss, Lame, MEncoder, Windows kodeky

2. Flash Player, Microsoft fonty

3. Komplet podpora Sun Java, Sun Java plugin

UBUNTU APLIKÁCIE

1. Emulátory: DOSBox, QEmu, Wine

2. Grafika: ImageMagick, Inkscape, Scrot

3. Internet: Azureus, Downloader for X, Gajim, gFTP, Gmail Notifier, Gtk-Gnutella, Liferea, Opera, Pidgin, Skype

4. Kancelária: Adobe Reader, StarDict

5. Príslušenstvo: gDesklets, Glipper, GNOME Commander

6. Systémovky: Firestarter, GKrellM, GParted, NTFS-3G

7. Vývoj: Bluefish

8. Zvuk a video: Audacious, EasyTAG, GnomeBaker, MPlayer, SoundConverter

POMOCNÉ APLIKÁCIE

1. Desktop: Gaim Guifications, Midnight Commander, Nautilus-Open-Terminal, UnRAR

2. Engines: Murrine, Polymer, Qtconfig

3. Development: Balíky potrebné pre kompiláciu, Alien, CheckInstall

4. Language: Jazyková podpora pre Slovensko & Českú republiku

AKO POUŽIŤ SKRIPT

Stiahnete skript, pridelíte mu práva na spustenie a spustíte ho ako sudo, príkazy zadajte do konzoly:

> wget http://www.dumaru.wz.cz/download/ubuntu-feisty-skript.sh
> chmod +x ubuntu-feisty-skript.sh
> sudo ./ubuntu-feisty-skript.sh


Postup pre bratov z Čiech, zmenená lokalizácia desktopu, balíky totožné:

> wget http://www.dumaru.wz.cz/download/ubuntu-feisty-skript-cs.sh
> chmod +x ubuntu-feisty-skript-cs.sh
> sudo ./ubuntu-feisty-skript-cs.sh


POZNÁMKY

Pri inštalácii musíte mať samozrejme aktívne internetové pripojenie, všetky balíky sa stiahnu do /var/cache/apt/archives (okolo 200 MB). Môžete si vytvoriť lokálny repozitár. Výber som zameral najmä na Gnomácke GTK aplikácie.
Celá inštalácia je zautomatizovaná, zásah používateľa vyžaduje len potvrdenie licencie pre Sun Java a Skype!

POĎAKOVANIE

Poďakovanie patrí Dušanovi Halickému, ktorý sprehľadnil skript. Všetky pripomienky mi môžete adresovať na Jabber IM, kontakt v profile.

UPOZORNENIE

Poinstalačné tipy, z ktorých vznikol autoinštalačný skript nebudem ďalej upravovať, stránka s aktuálnymi repozitármi, výberom balíkov bude na tejto adrese. Samotný skript si môžete jednoducho prispôsobiť a zmeniť výber balíkov.

Pripravujem po odskúšaní skript pre Ubuntu Gusty a miniskript len pre multimédiá. <br />
CHANGELOG

VERZIA 07 - 28.10.2007 - Zmena adresy Medibuntu repozitára
VERZIA 06 - 17.10.2007 - Úprava repozitárov, korekcia výberu programov, pridané balíky
VERZIA 05 - 13.08.2007 - Úprava nefunkčných repozitárov a autorizačných kľúčov skriptu
VERZIA 04 - 11.07.2007 - Na žiadosť web prehliadač Opera, doplnené repozitáre, autorizačný kľúč
VERZIA 03 - 10.06.2007 - Pridané balíky polymer, qt3-qtconfig, CS verzia skriptu
VERZIA 02 - 10.05.2007 - Pridané balíky soundconverter, vorbis-tools, kontrola sources.list zdrojov
VERZIA 01 - 07.05.2007 - Kompletný autoskript, poskytnutý pre download všetkým používateľom