Ubuntu -> Lokálny repozitár

Lokálny repozitár s balíkmi na disku sa hodí viacerým: Máte pomalý internet, často experimentujete s novými distrami a nechce sa vám ťahať zakaždým balíky pre "domovské" distro, prípadne chcete použiť balíky na ďalšom počítači bez internetu. Odporúčam nasledovné kroky pri vytvorení lokálneho repozitára: 1. Krok: Ideálne je keď máte novú inštaláciu bez akýchkoľvek dodatočne pridaných balíkov. Vyčistite odkladací priečinok s rozbalenými balíkmi, ktoré sa skopírovali pri inštalácii distra z média príkazom sudo apt-get clean 2. Krok: Nebudem písať o úprave sources.listu, to patrí niekam inam. Nainštalujte si balík dpkg-dev nevyhnutný na vytvorenie zoznamu balíkov pre sources.list. Nahoďte si všetky ostatné programy a balíky (sudo apt-get install balík), ktoré potrebujete. 3. Krok: Všetky nainštalované balíky nájdete stiahnuté v priečinu /var/cache/apt/archives. Vytvorte si priečinok pre lokálny repozitár, napr. /home/user/LocalDebs/debs. Všetky stiahnuté balíky sem premiestnite ako root (sudo nautilus). Alebo použite príkaz: sudo cp /var/cache/apt/archives/*.* /home/user/LocalDebs/debs/ && sudo rm /home/user/LocalDebs/debs/lock && sudo apt-get clean 4. Krok: Vytvoríte si zoznam balíkov, ktorý používa sources.list. Prejdite do priečinku LocalDebs: cd /home/user/LocalDebs. Vytvoríte archív so zoznamom balíkov v repozitári príkazom sudo dpkg-scanpackages debs /dev/null | gzip > ./Packages.gz Tento príkaz musíte použiť vždy, keď pridáte do repozitára nové balíky. 5. Krok: Pridáte lokálny repozitár do sources.listu. Editujte príkazom sudo gedit /etc/apt/sources.list, zakomentujte si ostatné zdroje (#) a doplňte riadok deb file:/home/user/LocalDebs ./ Aktualizujte repozitáre príkazom sudo apt-get update Doplňujem: V príkazoch samozrejme nahradíte user používateľom a takisto si môžete upraviť cestu k repozitáru. Vždy keď pridáte do repozitára nové balíky, musíte nanovo vytvoriť zoznam balíkov a aktualizovať repozitár. Takto vytvorený repozitár môžete použiť aj na iných počítačoch s rovnakým distrom aj bez internetu, ak nepoužívate napr. balíky <a =http://www.gnome-look.org/content/show.php/MS+True+Type+core+fonts?content=19259'>msttcorefonts</a>, <a =http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>flashplugin-nonfree</a>, ktoré ťahajú z internetu ďalšie dáta, ktoré sa dajú nahradiť z archívov a následne rozbaliť.