Vyskúšajte Android OS na PC

Vyskúšajte si Live CD Android OS na svojom PC. Stiahnite si príslušný image OS Android, napríklad v podobe Live CD, napáľte si ho na CD a skúšajte, testujte a presvedčte sa na vlastné oči, prečo je Android ten najlepší OS na mobil ...

Nezabudnite si pred experimentovaním s Linuxom Android prečítať : http://code.google.com/p/live-android/downloads/detail?name=readmefirst.txt&can=2&q=