WiFi na umax visionbook 631lx

14.07.2009 | 17:04 | Konfigurácia | dojob
Stručný návod ako rozchodiť WiFi (nielen) na tomto morálne zastaralom NB.
Základná otázka je, co za WiFi device je v tomto NB. Dodávané ovládače určené pre OS Win hovoria o nasledovnom: wnc 802.11b usb300, z čoho je možné usúdiť, že sa jedná o USB device.
O aké zariadenie sa jedná, zistíme pomocou príkazu:
> root:~# lsusb
> Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 002 Device 024: ID 0967:0204 Acer (??) WarpLink 802.11b Adapter
> Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

A je vymaľované. Stačí už len trošku googliť. Aby som nevykrádal knowhow druhých, uvádzam pôvodné postupy.

Inštalácia ovládačov pre WiFi - Acer (??) WarpLink 802.11b Adapter:
http://wiki.debian.org/linux-wlan-ng

Konfigurácia WiFi:
http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1351

História úprav