Záloha a obnova MBR

27.07.2008 | 16:06 | Konfigurácia | reload
Záloha MBR:
dd if=/dev/hda of=backup-hda.mbr count=1 bs=512

Obnova MBR:
dd if=backup-hda.mbr of=/dev/hda

Po preinštalovaní Windows na obnovenie MBR môžete moužiť aj Super Grub Disk.

História úprav