Zoznam odkazov na "neoficiálne" Fedora príručky a doporučenia

Pre vzrastajúci počet nových užívateľov kvalitnej linuxovej distribúcie Fedora je v následujúcom uvedený zoznam odkazov na "neoficiálne" príručky, doporučenia, ktoré vytvárajú členovia Fedora komunity:

http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f13.html (tamtiež pozri pre F12 a F11)
http://www.my-guides.net/en/content/view/174/26/
http://www.howtoforge.com/howtos/linux/fedora (výborné konfiguračné tipy)
http://www.fedoraguide.info/index.php?title=Main_Page (všetky verzie Fedora)
Fórum Fedora v češtine
http://www.fedorafaq.org/ (výborné základné konfiguračné tipy)
http://rpmfusion.org/Howto/nVidia (využite rozširujúcich repozitárov RPMFusion na automatické update NVIDIA ovládačov)
FedoraUnity (binárne ovládače NVIDIA)


a množstvo iných odkazov, ktoré najdete aj cez Lotta Linux Links
http://lottalinuxlinks.com/cgi-bin/bk2site/search.pl?q=fedora&num=160