Zrýchlenie Linuxu pomocou nastavenia swappiness

08.02.2009 | 18:44 | Konfigurácia | dodoedo
Klasický príklad:
Snažíme sa zrýchliť beh nášho Linuxu rozšírením RAM-ky.
Máme síce už 2 GB RAM-ky, alebo sme si ju práve rozšírili ďaľším modulom nad 2 GB, ALE náš HDD je stále pomalý (veď ktorý je naozaj rýchly) !?

Vtedy sa čas, ktorý systém používa na swapovanie, stáva dosť podstatným. Snažíme sa teda znížiť četnosť swap-operácií, nastavením pomernej hodnoty "swappiness", t.j. veľkosti používanej RAM-ky, ktorá, keď sa prekročí, systém začne swap operáciu.
Aktuálnu hodnotu zistíme príkazom:
cat /proc/sys/vm/swappiness

Teraz chcem, aby mi systém začal swap-operáciu (ideálne), až keď využitie mojej RAM-ky bude okolo 80-90 % !
Za chodu systému v príkazovom riadku Terminálu napíšem s právami roota:
sysctl vm.swappiness=15
swapoff -a
swapon -a

A je to. Celý postup je tu.

História úprav