Ankety

Hráte počítačové hry?

21 %
32 %
18 %
8 %
2 %
5 %
4 %
43 %
4 %
5 %

Je pre vás dôležité, v akom operačnom systéme pracujete?

34 %
51 %
14 %
2 %

Ktoré funkcie by ste na LinuxOS.sk prioritne privítali?

23 %
30 %
22 %
21 %
23 %
13 %
20 %
48 %
5 %
18 %

Aký druh článkov by ste si priali.

66 %
7 %
19 %
9 %

Moje primárne zamestanie je v oblasti:

10 %
12 %
8 %
6 %
6 %
16 %
11 %
19 %
5 %
8 %

Používate open-source grafické ovládače? Ak áno, aké?

28 %
19 %
20 %
33 %

Doporučili ste už nejakú distribúciu GNU/Linuxu inej osobe?

38 %
19 %
2 %
4 %
36 %

Aký textový editor používate?

6 %
16 %
10 %
18 %
6 %
7 %
5 %
11 %
21 %

Aký súborový systém používate na systémovej partícii?

0 %
3 %
15 %
1 %
0 %
1 %
0 %
1 %
79 %