FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru

15.02.2020 | 19:30 | Mirecove dristy | Miroslav Bendík

Operačný systém FreeRTOS dokáže počas behu zaznamenávať rôzne systémové udalosti ako napr. presné časovanie prepínania úloh. Práve táto časť je pre kooperatívny multitasking kľúčová. V nasledujúcom blogu si ukážeme, ako jednoducho zaznamenávať a zobrazovať prácu správcu úloh pomocou OSS softvéru.

Aký softvér máme k dispozícii?

Na vizualizáciu práce FreeRTOS exituje skvelý komerčný nástroj Percepio Tracealyzer. Z ponuky OSS softvéru som nenašiel prakticky nič. Skúsil som teda napísať niečo vlastné.

Percepio Tracealyzer
Obrázok 1: Percepio Tracealyzer

Záznam práce plánovača úloh na strane FreeRTOS

Pre pridanie zaznamenávania práce plánovača stačí zapnúť nastavenie configUSE_TRACE_FACILITY vo FreeRTOSConfig.h a definovať makrá traceTASK_CREATE a traceTASK_SWITCHED_IN.

#define configUSE_TRACE_FACILITY 1

#undef traceTASK_CREATE
#define traceTASK_CREATE(pxNewTCB) \
  trcKERNEL_HOOKS_TASK_CREATE(pxNewTCB->uxTCBNumber, pxNewTCB->pcTaskName);


#undef traceTASK_SWITCHED_IN
#define traceTASK_SWITCHED_IN() \
  trcKERNEL_HOOKS_TASK_SWITCH(pxCurrentTCB->uxTCBNumber);

Ďalej je potrebné ešte definovať funkcie trcKERNEL_HOOKS_TASK_CREATE a trcKERNEL_HOOKS_TASK_SWITCH.

Konkrétna implementácia týchto funkcií bude závisieť od použitej platformy. Na Linuxe budú tieto funkcie zaznamenávať prácu plánovača do súboru. Na inom hardvéri to môže byť napríklad UART, alebo SD karta. Ako príklad tu však uvediem implementáciu práve pre desktop.

Celý kód je k dispozícii na mojom githube. Je to pomerne jednoduchý kód, ktorý vytvorí 2 súbory - hlavičku s názvami úloh a záznam bežiacich úloh.

Vizualizácia

Pre vizualizáciu som zvolil program PulseView. Skôr než zobrazíme súbor ho musíme konvertovať na niektorý z podporovaných formátov.

Ide zase o jednoduchý program, ktorý parsuje binárny trace. Celý zdrojový kód je opäť na mojom githube.

Zastavme sa ešte na chvíľu pri formáte. Navrhol som jednoduchý, ľahko parsovateľný, kompaktný binárny formát vhodný ako pre počítač tak aj pre jednoduchší hardvér.

Hlavička má formát za sebou uložených záznamov. Každý záznam vyzerá nasledovne:

I L NNNNNNNNN
| | |
| | `- Názov úlohy
| `- Dĺžka názvu úlohy (1 byte)
`- ID úlohy (1 byte)

Maximálna dĺžka názvu môže byť 255 znakov. Štruktúra zaberá málo priestoru v pamäti a dá sa veľmi ľahko pasovať.

Práca plánovača úloh je zase zaznamenaná vo forme po sebe idúcich záznamov. Každý záznam obsahuje na začiatku časový údaj od posledného záznamu nasledovaný dátami fixnej dĺžky. Časový údaj môže byť 62-bitový. Časové údaje majú premenlivú dĺžku od 8 bitov po 64 bitov. Prvé 2 bity určujú dĺžku čísla.

00XXXXXX - 6-bitové číslo
01XXXXXX XXXXXXXX - 14-bitové číslo
10XXXXXX XXXXXXXX XX... 30-bitové číslo
11XXXXXX XXXXXXXX XX... 62-bitové číslo

Keďže zaznamenávame čas od predchádzajúcej udalosti budú časové značky väčšinou 6, alebo 14 bitové, čo výrazne redukuje priestor potrebný pre uloženie záznamu.

Z binárneho formátu sa následne generuje Value Change Dump formát. Rozhodol som sa práve pre tento formát, pretože tuším ako jediný z projektu sigrok podporoval riedke dáta.

Konkrétnymi nechutnosťami formátu sa nebudem zaoberať. V zásade je to jednoduchý formát, ktorý používa ascii a zvyšok nájdete v špecifikácii.

Záznam načítaný v PulseView
Obrázok 2: Záznam načítaný v PulseView

Výsledný záznam stačí načítať do PulseView. Na zázname je krásne vidieť, ktoré úlohy najviac blokujú vykonávanie programu. Na základe tohto záznamu je možné ľahko identifikovať miesta, v ktorých je napríklad vhodné pridať explicitné prepnutie úlohy (taskYIELD), alebo ktorým úlohám je potrebné zvýšiť prioritu.

Tuning PulseView

Okrem toho som sa zaoberal aj možnosťou zobraziť kombinovaný trace zo všetkých úloh v jednom riadku. Teoreticky to je možné dosiahnuť vlastným dekóderom pre sigrok, ale prakticky sa to nepoužíva až tak dobre, pretože nie je možné naskriptovať prepojenie vstupov s dekóderom. Vstupy sa preto musia vyklikať ručne. Ak by sa však niekomu chcelo babrať s interným formátom sigrok-u malo by byť možné vložiť nastavenia priamo do generovaného súboru.

Dekóder pre sigrok je jednoduchý python skrip, ktorý je umiestnený niekde v /usr/lib, alebo adresári definovaným premennou SIGROKDECODE_DIR. Pre umiestnenie v domovskom adresári definujeme:

export SIGROKDECODE_DIR=~/.sigrok/decoders

Vytvoríme adresár ~/.sigrok/decoders/freertos_task_tarce a vytvoríme v ňom súbory __init__.py a pd.py. V __init__.py bude jediný import:

from .pd import Decoder

V pd.py je samotný dekóder. Áno, je hnusný s hardcodovanými názvami a počtom kanálov. Nie je však problém načítať počet kanálov a názvy z externého zdroja (súboru hlavičky).

import sigrokdecode as srd
import sys


task_names = [
  'IDLE',
  'tcpip_thread',
  'player_event',
  'player',
  'read',
  'player_stats',
  'http_control',
  'http_server',
]


NUM_CHANNELS = 8


class Decoder(srd.Decoder):
  api_version = 3
  id = 'freertos_task_tarce'
  name = 'FreeRTOS task'
  longname = 'FreeRTOS task trace'
  desc = 'Visualize FreeRTOS task trace'
  license = 'gplv2+'
  inputs = ['logic']
  outputs = ['freertos_task_tarce_out']
  tags = ['Util']
  optional_channels = tuple({'id': 'd%d' % i, 'name': 'D%d' % i, 'desc': 'Data line %d' % i} for i in range(NUM_CHANNELS))
  annotations = tuple(('c%d' % i, 'C%d' % i) for i in range(NUM_CHANNELS))
  annotation_rows = (('items', 'Items', tuple(range(NUM_CHANNELS))),)

  def __init__(self):
    self.reset()

  def reset(self):
    pass

  def start(self):
    self.out_ann = self.register(srd.OUTPUT_ANN)

  def decode(self):
    max_possible = len(self.optional_channels)
    idx_channels = [
      idx if self.has_channel(idx) else None
      for idx in range(max_possible)
    ]
    has_channels = [idx for idx in idx_channels if idx is not None]
    conds = [{idx: 'r'} for idx in has_channels]
    start_sample = 0
    sample_data = None
    while True:
      pins = self.wait(conds)
      if sample_data is not None:
        self.put(start_sample, self.samplenum, self.out_ann, sample_data);
        sample_data = None

      start_sample = self.samplenum

      try:
        pin_number = pins.index(1)
      except ValueError:
        continue

      if pin_number != 0:
        sample_data = [pin_number, [task_names[pin_number]]]

V celom kóde je jediná zaujímavá metóda - decode. V nej sa kontrolujú pripojené vstupy, registruje sa tu wait podmienka spustená pre nábežnú hranu ktoréhokoľvek vstupného signálu a pre udalosti sa generuje signál (self.put).

Dekódovanie
Obrázok 3: Dekódovanie

Podčiarknuté a sčítané: sledovať vykonávanie kódu je možné dosiahnuť pri troche snahy aj s OSS softvérom bez nutnosti platiť tisíce dolárov za komerčný softvér.

Nakoniec si ešte trochu rýpnem do embedded vývojárov. Je škoda, že množstvo malých, ale užitočných kúskov softvéru si každá firma rieši interne a nezverejňuje ich ako OSS. Ešte väčšia škoda, že takto sa správajú aj bežní hobby bastliči v Arduine.

  • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 15.02.2020 | 23:48
   Avatar debian+   Návštevník

   Poznas pre gcc __builtin_bswap??? Preco nenechavas endianitu podla platformy, ale striktne urcujes BigEndianitu. Lepsie prirodzena pre platformu, tak:

   fwrite((void *)& time_diff, sizeof(time_diff), 1, fp);

   . A rovno daj format time_diff. A pripadne v linuxe dat ako parameter programu na zistenie velkost resp. do syslogu mozes dat spravu, ze kolko ma velkost v B. Ak by si to spustal na big endianite linuxe, nebolo by potrebne tu konverziu. Ak to neimplementujes, tak to daj ako poznamku.

   Tu zlozene zalozky mas preco?

   • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 06:37
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor
    Poznas pre gcc __builtin_bswap???

    Nie, ale poznám hton. Kódu špecifickému pre GCC sa vyhýbam.

    Preco nenechavas endianitu podla platformy, ale striktne urcujes BigEndianitu.

    Pretože formát prenášam medzi rôznymi platformami. Pretože potrebujem najskôr prečítať príznak dĺžky časového záznamu a potom samotný časový záznam. V opačnom poradí by som musel najskôr prečítať čas a potom dĺžku, čo je samozrejme blbosť keď potrebujem najskôr vedieť dĺžku.

    A rovno daj format time_diff

    Na mojej cieľovej platforme nemám time_diff, ale mám presnejší systémový timer. Ak by som tam aj mal time_diff tak by to bola pekná blbosť pretože time_diff má veľkosť 16B. Dáta, ktoré zaznamenávam majú 1B, takže každý záznam by mal dĺžku 17B. Teraz keď zaznamenávam len rozdiely má väčšina záznamov dĺžku 2-3B, čo je podstatný rozdiel ak to mám pretlačiť cez pomalú sériovú linku.

    Tu zlozene zalozky mas preco?

    Pretože som používal ten istý názov premennej path, ale alokoval som ju na stacku s 2 rôznymi dĺžkami.

    • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 17.02.2020 | 18:06
     Avatar debian+   Návštevník
     Poznas pre gcc __builtin_bswap???

     Pokial mas moznost, pouzi tie (trebars cez podmienku predprocesora), nakokolko vie pouzit prekladac co najefekt. hardver.

     Tu zlozene zalozky mas preco?

     Ak to posises v C, lebo pripona .c, tak to pis riadne v cecku - tj. malloc() a free(). Pis co by najlahsie zrozumitelne aj pre inych, ak maju Tvoj kod pouzivat.

     • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 17.02.2020 | 21:07
      Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor
      Pokial mas moznost, pouzi tie (trebars cez podmienku predprocesora), nakokolko vie pouzit prekladac co najefekt. hardver.

      Takže mám písať podmienku ak je litle endian, ak je gcc prehoď bity pomocou gcc, ak nie je gcc prehoď bity ručne, ak je big endian neprehadzuj bity? Takže namiesto univerzálneho kódu, ktorý vie kompilátor pekne optimalizovať mám písať 3 rôzne kódy pre ... nejakú virtuálnu výhodu, ktorá však nie je výhodou, lebo generovaný kód bude po prechrúmaní optimalizátorom rovnaký?

      Ak to posises v C, lebo pripona .c, tak to pis riadne v cecku

      Kto rozhoduje o tom, čo je poriadne C-čko? Je nejaká komisia, ktorá rozhodla, že compound statements sú v C zlé?

      tj. malloc() a free()

      Takže namiesto alokácie na stacku (jedna inštrukcia, jeden riadok kódu) mám písať malloc, kontrolu na vrátenie NULL, ak bolo všetko v poriadku tak pokračovať, potom nakoniec zavolať free, ktorá trvá niekoľko tisíc inštrukcií? Takže som na začiatku mal šetriť 8 taktov CPU, ale tu nemusím zrazu šetriť?

      Takže si to zhrniem. Výhody:

      • vraj jednoduchší kód (tj. asi o 5 riadkov viacej)

      Nevýhody:

      • niekoľko tisíc inštrukcií pri malloc / free (ak je vôbec free implementovaný)
      • fragmentácia pamäte
      • musím ručne kontrolovať návratové hodnoty
      • čas alokácie a úspešnosť závisí od fragmentácie - tj. je reálne nepredvídateľný, takže neviem garantovať latenciu (RT z FreeRTOS znamená real time)

      Nakoniec ešte malý fragment z dokumentácie k alokátoru pamäte:

      It does not permit memory to be freed once it has been allocated. Despite this, heap_1.c is appropriate for a large number of embedded applications. This is because many small and deeply embedded applications create all the tasks, queues, semaphores, etc. required when the system boots, and then use all of these objects for the lifetime of program (until the application is switched off again, or is rebooted). Nothing ever gets deleted

      Čo tak si najskôr naštudovať základy vývoja embedded zariadení a potom komentovať?

  • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 11:46
   Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

   Pekné to máš.

   Toto poznáš? To som našiel, keď som trochu hľadal.

   Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
   • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 15:04
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

    Našiel som to, ale rozbehať sa mi nepodarilo.

  • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 15:45
   Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

   V poznámkach tam majú napísané, že vyjde nejaký veľký update.

   Plánuješ ten tvoj vydať ako samostatný projekt?

   Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
   • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 17:30
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

    EE, všetky tieto veci sú len drobné side projekty ;)

    • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 20:08
     Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

     Tak počkáme si týždeň :-)

     Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
  • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 18:55
   Avatar WlaSaTy   Návštevník

   A niečo pre hodinky s ESP32 nebude? Napr: ESP8266 (sorry za link na číňana). S takýmito hračkami sa teraz roztrhlo vreco, ale najviac ma zaujal nápis že "The power button must be plugged into the 16850 battery ...", tá baterka je oveľa väčšia jak tie hodinky.

   • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 19:10
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

    TTGO T-Wristband je podstatne krajší, ale nie, neplánujem.

    • RE: FreeRTOS tracing bez komerčného softvéru 16.02.2020 | 19:20
     Avatar WlaSaTy   Návštevník

     Vkus je individuálna záležitosť. Ale nevadí, ani ja.